عکس نوشته فقط چند لحظه کنارم بشین از آهنگ لحظه احسان خواجه امیری برای پروفایل

فقط چند لحظه کنارم بشین
یه رویای کوتاه تنها همین
تهِ آرزوهای من این شده
تهِ آرزوهای ما رو ببین

فقط چند لحظه کنارم بشین

6+