عکس نوشته غمگین این حال و روزته وقتی دلت شکست

عکس نوشته آهنگ وقتی دلت شکست از سیامک عباسی برای پروفایل

میبری از همه از هر کسی که هست
این حالو روزته وقتی دلت شکست

این حال و روزته وقتی دلت شکست

وقتی دلت شکست، تنها و بی هدف
شب پرسه می زنی از هر کدوم طرف
روزای خوبتو انکار می کنی
این واقعیتو تکرار می کنی
اطرافیانتو از دست می دی و
افسرده می شی و از دست می ری و
دور خودت همش دیوار می کشی
افسوس می خوری، سیگار می کشی
تن خسته ای ولی خوابت نمی بره
این حس لعنتی از مرگ بدتره
دل می کنی از این، دل می بُری از اون
یک اتفاق تلخ افتاده بینتون
می بُری از همه، از هر کسی که هست
این حال و روزته، وقتی دلت شکست

7+