عکس نوشته غمگین حال هیشکی تو دنیا بدتر از حال من نیست

عکس نوشته آهنگ بغض احسان حواجه امیری برای پروفایل

حال هیشکی تو دنیا بدتر از حال من نیست
دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست

حال هیشکی تو دنیا

5+