عکس نوشته غمگین آهنگ میدونستم میری از زانیار خسروی برای پروفایل

میدونستم میری اما نه اینقدر زود
بازی کردن با همه که عادتت بود

عکس میدونستم میری اما نه اینقدر زود

بس بلند پروازی منو از سرت داری میندازی
هی داری قلبمو میدی بازی نمیسازی
تو به چیت مینازی به خیالت من توی درد سر میندازی
نه ولی این دفعه خود میبازی خودت میبازی
معرفتت گیره منفعتت بود بودی و باز فکر رفتن تو سرت بود
میدونستم میری اما نه انقد زود بازی کردن با همه که عادتت بود
زندگیمو باختم تورو باز نشناختم چرا اینجوری شد
اگه عاشق بودی میموندی میساختم تورو نمیباختم

4+