عکس نوشته غمگین شعر خودم را بی تو دلخوش می‌کنم از هوشنگ ابتهاج برای پروفایل

خودم را بی تو دلخوش می‌کنم جانا به هر نوعی
گهی با اشک جان‌فرسا، گهی لبخند مصنوعی

خودم را بی تو دلخوش می‌کنم

6+