عکس نوشته همین دلی که پر است برای پروفایل

همین دلی که پر است از شکایت و گله دارد
برای از تو شنیدن، هنوز حوصله دارد…

(سجاد رشیدی پور)

همین دلی که پر است از شکایت

6+