عکس نوشته غمگین آهنگ افسار از محسن چاوشی برای پروفایل

سخت میگیری به من با این همه از دست تو
میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه…

عکس نوشته سخت میگیری به من

گفته بودم بی تو می میرم ولی این بار، نه
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار، نه

هرچه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست
خو نمی گیرم به این تکرار طوطیوار، نه

تا که پا بندت شَوَم از خویش می رانی مرا
دوست دارم همدمت باشم ولی سر بار، نه

قصد رفتن کرده ای تا باز هـم گویم بمان
بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار، نه

گَه مرا پس می زنی، گه باز پیشم می کشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار، نه

می روی اما خودت هم خوب می دانی عزیز
می کنی گاهی فراموشم ولی انکار، نه

سخت می گیری به من با اینهمه از دست تو
می شوم دلگیر شاید نازنین، بیزار نه

(شاعر: پریناز جهانگیر عصر)

5+