عکس نوشته و خدایی که به شدت کافیست برای پروفایل – عکس نوشته قرآن

و خدایی که به شدت کافیست

أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ/ آیا خدا کفایت‏ کننده بنده‏ اش نیست؟/ سوره زمر آیه ۳۶

خدایی که به شدت کافیست

5+