عکس نوشته غمگین تو چرا خسته نمیشی از جدایی

عکس نوشته آهنگ کجایی از محسن ابراهیم زاده برای پروفایل

آخ دلم لک زده واست تو چرا خسته نمیشی از جدایی جدایی…

خسته نمیشی از جدایی

دلم تنگه واسه چشمای تو دلم واسه ی تو و حرفای تو
یه دیوونه ساختی که هرشب همش دلش تنگه واسه کارای تو
بارون داره میزنه اینجا تو کجایی کجایی کجایی
آخ دلم لک زده واست تو چرا خسته نمیشی از جدایی جدایی
تو چرا خسته نمیشی از جدایی جدایی …
بارون داره میزنه اینجا تو کجایی کجایی کجایی
آخ دلم لک زده واست تو چرا خسته نمیشی از جدایی جدایی
تو چرا خسته نمیشی از جدایی جدایی …

7+