عکس نوشته غمگین از آدمای شهر بیزارم چون با یکی شون خاطره دارم برای پروفایل

عکس نوشته آهنگ رابطه از شادمهر عقیلی برای پروفایل

از آدمای شهر بیزارم
چون با یکی شون خاطره دارم

از آدمای شهر بیزارم

تا حرف عشق میشه من میرم / من سخت از این حرفها دورم
منم یه روز عاشقی کردم / از وقتی عاشق شدم این جورم
دار و ندارم پای عشقم رفت / چیزی نموند جز درد نامحدود
این جای خالی که توی سینه ام هست / قبلاً یه روزی جای قلبم بود
این روزگار بد کرده با قلبم / کم بوده از این زندگی سهمم
دلیل میبافم برای عشق / برای چیزی که نمی فهمم
از آدمهای شهر بیزارم / چون با یکیشون خاطره دارم
به من نگو با عشق ، بی رحمی / من زخم دارم تو نمیفهمی
غریبه ام با این خیابونها / من از تمام شهر بی زارم
از هر چی رابطست می ترسم / از هر چی عشق من طلبکارم
همین که قلب تو مردّد شد / در دل من خاطره ای رد شد
از وقتی عاشقش شدم ترسیدم / از وقتی عاشقش شدم بد شد

5+