عکس نوشته غمگین آدم های تنها برای پروفایل

آدم های تنها، گاهی خیلی خوش شانسن، چون کسی رو ندارن تا از دستش بدن

عکس نوشته آدم های تنها

3+