عکس نوشته شعر غمگین قسمت‌ام نیستی و این یعنی… از امید صباغ نو برای پروفایل

حیف! با این‌که دوستت دارم
سهمِ دستانم از تو پرهیز است
قسمت‌ام نیستی و این یعنی:
زندگی، واقعا غم انگیز است…

قسمت‌ام نیستی

5+