عکس نوشته یه نفر میاد که من منتظر دیدنشم

عکس نوشته آهنگ همیشه غایب از فریدون فروغی برای پروفایل

یه نفر میاد که من
منتظرِ دیدنشم…
یک نفر میاد که من
تشنه ی بوییدنشم…

یک نفر میاد

یه نفر میاد که من منتظر دیدنشم
یه نفر میاد که من تشنه ی بوییدنشم
مثه یک معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده
خالیه سفرمونو پراز شقایق میکنه
واسه موجای سیاه دستارو عایق میکنه
مثه یک معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده
همیشه غایب من زخمامو مرحم میزاره
همیشه غایب من گریه هامو دوس نداره
نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه
مثه یک معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده
زخم این حنجره ی خسته همیشه غایبه
کلید صندوق در بسته همیشه غایبه
نعره ی اسب سپید قصه ی مادر بزرگ
بهترین شعرای سربسته همیشه غایبه

(شاعر: شهیار قنبری)

8+