عکس نوشته غمگین قرار بود پاییز برگردی گفتی که حالت باز خوب میشه

عکس نوشته آهنگ چرا نمیرسی مهدی یراحی برای پروفایل

قرار بود پاییز برگردی
گفتی که حالت باز خوب میشه
من تو همون خیابون ایستادم
کجایی پس داره غروب میشه
میترسم از نگاه این مردم باید نذاری مشتمون وا شه
یه جوری پیدا کن منو شاید این آخرینه پاییز من باشه

قرار بود پاییز برگردی

5+