عکس نوشته عاشقانه تنگنای آغوشت برای پروفایل

تنگنای آغوشت
قفسی می شود دوست داشتنی
برای نفس هایم
دوستت دارم مرد من

عاشقانه تنگنای آغوشت

2+