عکس نوشته آهنگ ماه عسل – عکس پروفایل مسیح و آرش

وقتی بهت فکر میکنیم حس میکنم عطر تورو میگیرم

حتی من از تصور اینکه به من فکر میکنی میمیرم

اینکه به من فکر میکنی میمیرم

9+