عکس نوشته عاشقانه شعر باید ماند برای پروفایل

باید ماند و به تو ثابت کرد
با موی سپید هم زیبایی

(زانیار برور)

باید ماند و به تو ثابت کرد

1+