عکس نوشته عاشقانه کلافه برای پروفایل

کلافه که میشوم باید تویی باشد،
تا مرا ببافد به آغوشش

کلافه که میشوم باید تویی باشد

2+