عکس نوشته غمگین دنیای من بی تو برای پروفایل

فرقی نداره تو کدوم فصلیم
دنیای من بی تو پر از برگه

(مهدی ایوبی)

دنیای من بی تو پر از برگه

2+