عکس نوشته جواب دوستت دارم میدانم نیست برای پروفایل

من آزادم که تو را بکشم
چون‌ : جواب دوستت دارم ،
میدانم نیست …!

(حامد رجب پور)

عکس نوشته جواب دوستت دارم میدانم نیست

5+