عکس نوشته آهنگ عاشق که میشی از ماکان بند برای پروفایل

عاشق که میشی از دنیا میبری حرفی نمیزنی چیزی نمیخوری
عاشق که میشی این بارون لعنتی رو روی صورتت با اشک میخوری

عکس نوشته عاشق که میشی

12+