عکس نوشته شعر از عشق خسته می شوی اما خلاص نه – عکس پروفایل غمگین

پیچیده روزگار ِتو ،
از دور واضح است ؛
از عشق خسته
می شوی اما خلاص نه…!

از عشق خسته می شوی

شرمیست در نگاه ِ من؛ اما هراس نه
کم‌صحبتم میان شما، کم حواس نه!
چیزی شنیده‌ام که مهم نیست رفتنت
درخواست می‌کنم نروی، التماس نه!
از بی‌ستارگیست دلم آسمانی است
من عابری«فلک»زده‌ام، آس و پاس نه
من می‌روم، تو باز می‌آیی، مسیر ِ ما
با هم موازی است ولیکن مماس نه
پیچیده روزگار ِتو ، از دور واضح است ا
از عشق خسته می شوی اما خلاص نه…!

کاظم بهمنی

5+