عکس نوشته غمگین آهنگ بدون تو از زانیار خسروی برای پروفایل

بدون تو شبام پر از غم و سرماست آره بدون تو ته راهمه ته دنیاست

بدون تو شبام پر از غم و سرماست

2+