عکس نوشته غمگین دلت بخواد بشه برگردی به عقب

عکس نوشته آهنگ روز سرد از شادمهر عقیلی برای پروفایل

شاید یه روز سرد شاید یه نیمه شب
دلت بخواد بشه برگردی به عقب

دلت بخواد بشه بر گردی

3+