عکس نوشته غمگین قرار نیست برای پروفایل

قرار نیست، من بنویسم و تو بخوانی
حتی قرار نیست بفهمی که من بخاطر تو نوشتم
فقط قراره دلم آروم بگیره
که نمیگیره

عکس نوشته غمگین قرار نیست

1+