عکس نوشته عاشقانه شعر نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست برای پروفایل

نکند فکر کنی
در دل من یاد تو نیست…
گوش کن “نبض دلم”
زمزمه اش با تو یکیست…

عکس نوشته شعر نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست

6+
برچسب ها: