عکس نوشته غمگین زندگی منهای تو برای پروفایل

زندگی منهای تو مرگ است، پس با این حساب
می‌توان نامید ما را نقطه‌ی پایان هم

(حسنا محمدزاده)

زندگی منهای تو مرگ است

3+