عکس نوشته عاشقانه خوشبختی یعنی برای پروفایل

خوشبختی یعنی
یه نفر باشه به خاطر تو
ضربان قلبش بالا پایین بشه
و تو رو با تمام وجودش بخواد

خوشبختی یعنی یه نفر باشه

5+