عکس نوشته عاشقانه به دلم افتاده همین روزها می آیی برای پروفایل

به دلم افتاده همین روزها
می آیی و اردیبهشت من
اردیبعشق می‌شود

(علیرضا اسفندیاری)

به دلم افتاده همین روزها می آیی

4+