عکس نوشته به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرسه زدم

عکس نوشته آهنگ هوای تو از فرزاد فرخ برای پروفایل

به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرسه زدم
منو برد به همان شبی که به چشای تو زل میزدم

به هوای تو من تو خیال خودم

8+