عکس نوشته عاشقانه تو بگو دوستت دارم برای پروفایل

تو بگو دوستت دارم
بهار می پیچد لای موهایم
عشق شکوفه می زند

(سارا قبادی)

تو بگو دوستت دارم بهار می پیچد

2+