عکس نوشته عاشقانه دوست داشتنت برای پروفایل

همین قدر بگویم دوست داشتنت
کار هر کس نیست
به من بسپارش

(حمید رها)

دوست داشتنت کار هر کس نیست

6+