عکس نوشته عاشقانه با هم که قدم می‌زنیم برای پروفایل

با هم که قدم می‌زنیم
حسودی‌اش می‌شود آفتاب
نه که هیچ‌گاه
قدم نزده است با ماه!

(رضا کاظمی)

با هم که قدم می‌زنیم

4+