عکس نوشته غمگین شبان تار از درد جدایی کنه فریاد مغز استخونم

عکس نوشته آهنگ دل ای دل از محسن چاوشی برای پروفایل

دلا از دست تنهایی به جونم
ز آه و ناله ی خود در فغونم
شبان تار از درد جدایی
کنه فریاد ، مغز استخونم

کنه فریاد مغز استخونم

6+