عکس نوشته غمگین چی اومد سر من که قول داده بودم دیگه برنگردم

عکس نوشته آهنگ گمونم از رضا صادقی برای پروفایل

چی اومد سر من که قول داده بودم دیگه برنگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم

قول داده بودم دیگه برنگردم

4+