عکس نوشته خدایا جز تو پناهی ندارم برای پروفایل

خدایا؛ منو تنها نذار؛ من جز تو پناهی تو این دنیا ندارم….

عکس نوشته خدایا جز تو پناهی ندارم

7+