عکس نوشته غمگین از همان راه که رفتی برای پروفایل

از همان راه که رفتی،
همه چی جان میداد…
و درختی که پس از رد شدنت برگ نداد!
نرو و دور نشو بیشتر از این از من
و عذابیست که رفتی و خدا مرگ نداد…

(عباس فرجی)

غمگین از همان راه که رفتی

4+