عکس نوشته عاشقانه بهار تویی باور کن برای پروفایل

بهار تویی… باور کن!
می شود به شانه ات تکیه داد و سبز شد …!

(فرشته رضایی)

عاشقانه بهار تویی

7+