عکس نوشته عاشقانه عشق بزرگترین اثر هنری از روزبه معین برای پروفایل

چیزی که یه مرد رو تبدیل به یک هنرمند میکنه
دوست داشتن واقعی یک زنه…
به نظر من عشق؛ بزرگترین اثر هنری هست
که یه هنرمند می تونه خلق کنه!

عکس نوشته عشق بزرگترین اثر هنری

2+