عکس نوشته دل را قرار نیست از حسین منزوی برای پروفایل

خورشید من ، برای تو یک ذره شد دلم
چندان که در هوای تو از خاک بگسلم
دل را قرار نیست ، مگر در کنار تو
کاین سان کشد به سوی تو ، منزل به منزلم

دل را قرار نیست مگر در کنار تو

همچنین ببینید:

عکس نوشته عاشقانه دل را قرار نیست مگر در کنار تو برای پروفایل

عکس نوشته عاشقانه دل را قرار نیست مگر در کنار تو برای پروفایل

4+