عکس نوشته غمگین عجله داشتم برای پروفایل

همیشه برای به دست آوردن همه چیز عجله داشتم
پله ها را باید دوتا یکی بالا می‌رفتم،
حال سال هاست برای شنیدنِ یک جمله ساده
یک دوستت دارمِ ناقابل، از زبان تو
منتظر نشسته‌ام.

عکس نوشته غمگین عجله داشتم

5+