عکس نوشته غمگین دلتنگتم حضورتو نیاز دارم این فاصله سزای این وابستگی نیست

عکس پروفایل آهنگ دلتنگی از بابک جهانبخش برای پروفایل

دلتنگتم حضورتو نیاز دارم
این فاصله سزای این وابستگی نیست

دلتنگتم حضورتو نیاز دارم

7+