عکس نوشته شعر عاشقانه محرم دل از فروغی بسطامی برای پروفایل

چون نرقصد جانم از شادی که جانانم تویی
محرم دل مطلب تن مقصد جانم تویی
امشب که زیبا صنم ماه شبستانم تویی
چرخ پنداری نمی‌داند که مهمانم تویی

محرم دل مطلب تن مقصد جانم تویی

4+