عکس نوشته عاشقانه من لایق بهترینم برای پروفایل

من لایق بهترینم
تو تعبیر بهترینم باش

(سیما امیرخانی)

من لایق بهترینم تو بهترینم باش

3+