عکس نوشته شعر اندرون غمگینم از حافظ برای پروفایل

چگونه شاد شود اندرون غمگینم
به اختیار که از اختیار بیرون است

چگونه شاد شود اندرون غمگینم

5+