عکس نوشته آهنگ بند ناف تا خط صاف از یاس برای پروفایل

پس میگیرم حقمو  بعد میمیرم
صد بارم بشکنم گچ میگیرم
من درگیره باید و نباید شدم
آدمارو خواستم رعایت کنم…
حل شده بودم توو طبیعت دورم
حالا برمیگردم به حقیقت خودم!

صد بارم بشکنم گچ میگیرم

84+