عکس نوشته غمگین باشی نباشی دیگه فرقی نداره برای پروفایل

عکس نوشته آهنگ دیوونه من از ماکان بند برای پروفایل

باشی نباشی دیگه فرقی نداره همون آدم تنهام

باشی نباشی دیگه فرقی نداره

6+