عکس نوشته غمگین شبت بخیر از علی قاضی نظام برای پروفایل

بیا واژه ها را عوض کنیم
“شبت بخیر”
دیگر حلاوتِ قبل را ندارد
بیا آرزوى دیگرى کنیم براى هم
مثلاً بگوییم
“شبت بى فکر”…

شبت بخیر

4+