عکس نوشته غمگین آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه

عکس نوشته آهنگ افسار از محسن چاوشی برای پروفایل

گَه مرا پس می زنی، گه باز پیشم می کشی
آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار، نه

آنچه دستت داده ام

4+