عکس نوشته عاشقانه بیا با آن دو دستانت بگیر برای پروفایل

بیا با آن دو دستانت بگیر تمام کلافگی هایم را

(امین باغبان)

عاشقانه با دستانت بگیر

2+